na dosiahnutie vašich cieľov

Kontakt

ANTRE SK, s. r. o.

Ing. Alena Paľová

sídlo firmy: Záhradnícka 6330/43
929 01 Dunajská Streda

školiaca miestnosť: Piaristická 2, 949 01 Nitra

web: www.pocitacove-kurzy.sk, www.antre.sk, www.tabor-antre.sk

mobil O2: 0905 562 910
e-mail: kurzy@antre.skpalova@antre.sk