na dosiahnutie vašich cieľov

EFEKTÍVNE VEDENIE PORÁD

 

Cieľom interaktívneho kurzu  je vytvoriť podmienky pre získanie praktických zručností ako viesť pracovné stretnutia, aby boli efektívne, motivujúce a viedli k cieľu.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • zistíte, že aj poradu si môžete vy aj vaši zamestnanci užiť
 • viete aplikovať zručnosti k príprave porady
 • máte zážitok ako sami ovplyvňujete priebeh porady
 • viete aplikovať techniky potrebné pre vedenie porady vo vzťahu k cieľom porady
 • viete rozpoznať vlastné zdroje a možnosti rozvoja

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov, ktorí sa chcú naučiť facilitovať poradu tak, aby bola efektívna.

 

Obsah kurzu:

 • Typy porád
 • Príprava porady
 • Ciele porady
 • Priebeh porady
 • Prekážky efektívnej porady
 • Účastníci porady
 • Techniky efektívnej komunikácie počas porady
 • Techniky vedenia porád