na dosiahnutie vašich cieľov

KOUČING TÍMU

 

Zámerom zážitkového tréningu je vytvoriť podmienky pre rozvoj praktických zručností  potrebných pre vedenie vysoko výkonného tímu.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • zistíte, že tím dokáže vytvoriť novú kvalitu
 • viete aplikovať silné koučovacie zručnosti
 • dokážete koučovať tím 
 • viete používať rôzne druhy mocných otázok pre objavenie tímového potenciálu
 • poznáte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby boli úspešnejší

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a všetkých, ktorí majú na starosti rozvoj, rast druhých a majú za úlohu viesť iných k spoločným výsledkom.

 

 • Význam koučovania pre rozvoj zamestnanca – manažéra – tímu  – organizáciu 
 • Základné princípy koučovania
 • Predpoklady kouča
 • Fázy koučovacieho rozhovoru
 • Vedenie koučovacieho rozhovoru
 • Tréning koučovacieho rozhovoru v roliach: kouč – koučovaný – pozorovateľ  a poskytovanie SV
 • Koučing tímu – kedy je vhodný
 • Zásady tímového koučingu
 • Tréning koučingu tímu