na dosiahnutie vašich cieľov

MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE

Cieľom workshopu je vytvoriť podmienky pre rozvoj zručností nevyhnutných v situáciách, keď  manažér rieši dilemy a potrebuje rozhodnúť.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete diferencovať a spájať  svoju rolu manažéra  a osobnosť
 • poznáte zmysel svojej manažérskej role
 • ste pripravení na prijatie následkov svojich rozhodnutí
 • viete viesť rozhovor so zamestnancom tak, aby ste  ho privádzali k zmene
 • spoznáte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste boli úspešnejší vo svojej manažérskej roli  

 

Kurz je určený manažérom, riadiacim pracovníkom, majstrom a všetkým, ktorí vedú iných.

 

Obsah kurzu:

 • Rola manažéra a jej význam pre vedenie ľudí a tímovú spoluprácu
 • Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie
 • Typy osobnosti a zmena
 • Čo sa konkrétne zmení, keď manažér rozhoduje
 • Situačné pravidlá – vodítka pre väčšinu situácii v ktorých sa manažér ocitá
 • Riešenie modelových situácií a situácií z vlastnej praxe