na dosiahnutie vašich cieľov

Vytvorenie formulárov vo Worde, interaktívne formuláre online

Vytvorenie formulárov vo Worde

 • Formulár s prázdnymi miestami na dopľňanie
 • zamknutie formuláru tak, aby sa dalo písať iba do vybraných miest
 • formulár so zaškrtávacími políčkami,  políčka s výberom

 

Šablóny

 • ako zrýchliť prácu pomocou používania šablón
 • použitie existujúcich šablón
 • vytvorenie novej vlastnej šablóny

 

Interaktívne formuláre

 • Vytvorenie internetového formulára
 • Zaškrtávacie políčka, výber so zoznamu, textové polia
 • Otázky na vyjadrenie názoru
 • Zdieľanie formulárov
 • Umiestnenie formulára na www stránku
 • Zber údajov
 • Vyhodnotenie údajov

 

Virtuálny pevný disk

 • Vytvorenie virtuálneho disku
 • Umiestňovanie súborov na pevný disk
 • Zdieľanie súborov

Dĺžka kurzu: 1 deň (8 hodín)

Čas: od 9 – 17 h 

Miesto: ANTRE SK, s. r. o.,  Piaristická 2, Nitra (2. posch. 28B)

Poplatok za kurz:  79 eur/osobu 

 

Cena zahŕňa:

 •  prípravu kurzu
 •  poznámkové bloky, písacie potreby
 •  video techniku – interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítače
 •  prenájom priestorov
 •  občerstvenie – minerálka, káva, čaj, sušienky