na dosiahnutie vašich cieľov

MS Word 2010 – Hromadná korešpondencia

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Hromadná korešpondencia v kancelárii, charakteristika a popis problémov

Dokument hromadnej korešpondencie

 • formulárový list
 • štítky
 • obálky
 • e-mailové správy

Prepojenie dokumentu na databázu (Microsoft Word, Microsoft Excel..)

Zlučovanie položiek databázy s dokumentom hromadnej korešpondencie

Vytváranie kritérií pre zlučované dáta

Jednoduché úpravy, napĺňanie databázy, vytvorenie databázy Microsoft Word pomocou pomocníka hromadnej korešpondencie

Problémy pri práci s hromadnou korešpondenciou

MS Word 2010 – v praxi

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Práca so súbormi a oknami dokumentov

Štýly

 • zistenie , úprava a vytvorenie štýlu
 • nadpisy

Šablóny dokumentov

 • vlastnosti, voľba a príprava šablóny
 • práca s organizátorom

Tvorba tabuliek a práca s tabuľkami

 • vloženie a návrh tabuľky, úprava tabuľky
 • výpočty v tabuľkách
 • prevod tabuľka – text

Automatický text

 • príprava a využitie autotextu

Práca s dlhými dokumentmi

 • hľadanie a zámena, Prejsť na
 • delenie slov
 • oddiely dokumentu
 • hypertextové odkazy
 • stĺpce
 • záhlavie a zápätie
 • iniciála
 • viacúrovňové číslovanie
 • symboly a špeciálne znaky

Poznámky pod čiarou, vysvetlivky

Vkladanie popisov k obrázkom a tabuľkám, generovanie zoznamu obrázkov

Tvorba obsahu dokumentu s využitím nadpisových štýlov