na dosiahnutie vašich cieľov

Kontakt

Predaj a servis PC:

 

Antre Nitra, s. r. o.

Jaroslav Držík
Ďurkova 25, 949 01 Nitra

Telefón/fax: 037/74 15 120
Mobil: 0903 840 420
E-mail: antre@antre.sk, jdrzik@antre.sk
Web: www.antre.sk

 

 

Osobný rozvoj a počítačové kurzy

ANTRE SK, s. r. o.

konateľka: Ing. Alena Paľová
sídlo firmy: Záhradnícka 6330/43, 929 01 Dunajská Streda

školiaca miestnosť: Piaristická 2, 949 01 Nitra (budova Stapring, prízemie vpravo)

web: www.pocitacove-kurzy.sk, www.antre.sk, www.tabor-antre.sk

mobil O2: 0905 562 910
e-mail: kurzy@antre.skpalova@antre.sk