na dosiahnutie vašich cieľov

Vytvorenie formulárov vo Worde, interaktívne formuláre online

Vytvorenie formulárov vo Worde

 • Formulár s prázdnymi miestami na dopľňanie
 • zamknutie formuláru tak, aby sa dalo písať iba do vybraných miest
 • formulár so zaškrtávacími políčkami,  políčka s výberom

 

Šablóny

 • ako zrýchliť prácu pomocou používania šablón
 • použitie existujúcich šablón
 • vytvorenie novej vlastnej šablóny

 

Interaktívne formuláre

 • Vytvorenie internetového formulára
 • Zaškrtávacie políčka, výber so zoznamu, textové polia
 • Otázky na vyjadrenie názoru
 • Zdieľanie formulárov
 • Umiestnenie formulára na www stránku
 • Zber údajov
 • Vyhodnotenie údajov

 

Virtuálny pevný disk

 • Vytvorenie virtuálneho disku
 • Umiestňovanie súborov na pevný disk
 • Zdieľanie súborov

Dĺžka kurzu: 1 deň (8 hodín)

Čas: od 9 – 17 h 

Miesto: ANTRE SK, s. r. o.,  Piaristická 2, Nitra (2. posch. 28B)

Poplatok za kurz:  79 eur/osobu 

 

Cena zahŕňa:

 •  prípravu kurzu
 •  poznámkové bloky, písacie potreby
 •  video techniku – interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítače
 •  prenájom priestorov
 •  občerstvenie – minerálka, káva, čaj, sušienky

Funkcie v Exceli – kurz pre verejnosť

Obsah kurzu:

Referenčný bod Čas

 •  DNES, TERAZ
 •  ROK, MESIAC, DEŇ
 •  Weekday
 •  NETWORKDAYS
 •  HOUR, MINUTE

Matematické

 •  MROUND
 •  ROUND, Roundup, ROUNDDOWN
 •  SUBTOTAL
 •  SUMIF
 •  SUMPRODUCT

Štatistické

 •  COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF
 •  LARGE, SMALL
 •  MODE

Vyhľadávacie

 •  VYHĽADAŤ, VLOOKUP, VVYHLEDAT
 •  INDEX
 •  ZÁPAS
 •  NEPRIAME

Textové

 •  CONCATENANTE
 •  HĽADAŤ
 •  LEFT, LEN, MID, RIGHT
 •  TRIM

Logické a Informačné

 •  AK
 •  AND, OR, NOR
 •  ISERROR

Dĺžka kurzu: 1 deň (8 hodín)

Čas: od 9 – 17 h 

Termín: neurčený

Miesto: ANTRE SK, s. r. o.,  Piaristická 2, Nitra (3. posch.)

Poplatok za kurz:  79 eur/osobu

 

Cena zahŕňa:

 •   prípravu kurzu
 •   poznámkové bloky, písacie potreby, príručku na CD
 •   video techniku – interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítače
 •   prenájom priestorov
 •   občerstvenie – minerálka, káva, čaj, sušienky

Tvorba www stránok ľahko a rýchlo

Chcete si vytvoriť funkčnú a peknú www stránku za jeden deň? Je to naozaj jednoduché, zvládne to aj začiatočník. 

Chcete prezentovať informácie na internete, nebaví vás už rozposielať maily každému, kto potrebuje od vás materiály? Urobte si stránku, na ktorú všetko zavesíte a svojim kolegom iba jednoducho oznámite názov svojej stránky. 

Vytvárate spolu s kolegami jeden dokument? Môžete to robiť dokonca súbežne, každý z váš môže byť na inom mieste, ale do jedného dokumentu budete obaja, traja, či desiati vkladať texty alebo čísla a online v reálnom čase to budete hneď aj vidieť v danom dokumente.

Potrebujete si urobiť prieskum, spýtať sa na názor žiakov, učiteľov, rodičov? Urobte anketu, veľmi jednoducho cez Google formuláre, pošlite linku svojej ankety mailom každému, koho sa pýtate a za pár chvíľ budete mať nielen výsledky hlasovania, názorov, ale aj pekne zhrnuté výsledky v excelovskej tabuľke. Už žiadne prepisovanie údajov z anketového hárku na papier a rátanie kalkulačkou, výsledky máte hneď hotové. Šetrite svoj čas a buďte moderní.

PREDPOKLAD ÚČASTNÍKA
Znalosť práce v prostredí MS Windows – ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB kľúč, disketa, CD), znalosť práce s textovým editorom Word

 

PROGRAM KURZU


Tvorba www stránok vo Webnode
Vytvorenie vlastnej www stránky v redakčnom systéme Webnode – zadarmo a za pár hodín, nepotrebujete nič inštalovať, ani konfigurovať a zároveň môžete mať stránku na vlastnej doméne (www.vašemeno.sk)

 • Čo má obsahovať webová stránka
 • Čo je internetový a emailový marketing
 • Registrácia na webnode.sk
 • Vybratie správnej šablóny
 • Vytváranie vlastného menu
 • Vytváranie článkov, diskusné fórum, anketa, fotogaléria, kniha návštev, mapa, kontakt
 • Rôzne typy fotogalérií, článkov, kontaktný

Formulár

 • vkladanie videí a fotiek
 • Vzhľad stránky
 • Vytváranie hypertextových odkazov
 • Publikovanie na internet

Google dokumenty a zdieľanie súborov na internete
Google dokumenty – už nepotrebujeme žiadne USB kľúče, všetko môžeme mať na nete

 • Písanie textových dokumentov, prezentácií, vytváranie tabuliek on-line
 • Zdieľanie dokumentov a tabuliek iba na prehliadanie vybraným ľuďom, prehliadanie aj zmena, zdieľanie pdf dokumentov na internet
 • Prepojenie s www stránkou vo webnode
 • Vytvorenie jednoduchej ankety, linka na anketu, automatický zber údajov z dotazníka a jednoduché vyhodnotenie údajov v tabuľke

Youtube – umiestňovanie videí na internet

 • nahratie videa na youtube a vloženie videa do webovej stránky

Dĺžka kurzu: 1 deň (8 hodín)

Čas: od 9 – 17 h 

Miesto: ANTRE SK, s. r. o.,  Piaristická 2, Nitra 

Poplatok za kurz:  69 eur/osobu

Cena zahŕňa:

 • prípravu kurzu
 • poznámkové bloky, písacie potreby
 • video techniku – interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítače
 • prenájom priestorov
 • občerstvenie – minerálka, káva, čaj, sušienky

Cieľavedomé smerovanie – verejný kurz

Vaším úžitkom po absolvovaní kurzu bude:

 • viete ako využívate vlastnú energiu a na čo zameriavate pozornosť
 • viete, čo ovplyvňuje vaše rozhodovanie
 • zistíte, ako vás ovplyvňujú vaše myšlienky
 • viete, aké charakteristiky má spĺňať motivujúci a lákavý cieľ
 • poznáte princípy cieľavedomého smerovania

 

Obsah:

1.  Úvodná zahrievacia technika

2.  Reagujem na  život, či ho ovplyvňujem

3.  Cyklus bezcieľnosti – na čo sú ciele v našom živote

4.  Osobná diagnostika pre nastavenie cieľov

5.  Charakteristiky motivujúceho a lákavého cieľa

6.  Rozhodovanie  versus správanie

7.  Riešenie dilem v našom živote

8.  Vypracovanie osobného cieľa

9.  Vyhodnotenie tréningu a akčný plán

 

Dĺžka tréningu: 1 deň (8 hodín)

Čas: od 9 – 17 h 

Poplatok za kurz:  79 eur/osobu

 

Cena zahŕňa:

 • prípravu tréningu
 • pracovné zošity, písacie potreby
 • video techniku – dataprojektor, notebook
 • prenájom priestorov
 • malé občerstvenie – káva, čaj, sušienky

Kontingenčné tabuľky v Exceli – verejný kurz

Obsah kurzu:

Kontingenčné tabuľky  (KT) – vysvetlenie pojmov

Pravidlá správnej tvorby tabuľky ako základu pre vytvorenie KT

Vytvorenie KT na základe dát z jedného hárku Excelu

 •  vkladanie polí riadkov, stĺpcov a údajových položiek do KT
 •  nastavenie popisných polí
 •  vloženie polí strán
 •  odstránenie nežiaducich údajov z KT

Úprava dát v KT

 •  výber a filtrovanie údajov ktoré sa majú zobrazovať
 •  zmena súhrnnej funkcie polí údajov
 •  úprava formátu zobrazovaných hodnôt v poli údajov
 •  výpočet percentuálnych podielov v KT

Automatické formátovanie KT

Doplnenie dát do zdroja KT

Zoradenie KT podľa hodnôt v údajových položkách

Automatické zobrazenie prvých n- položiek

Zoskupenie údajov v KT

 •  podľa dátumu, času
 •  podľa hodnoty
 •  podľa textu

Vlastné výpočty v KT

Možnosti medzisúčtov v KT

Nastavenia KT

Kontingenčný graf

 •  vytvorenie grafu
 •  pridávanie údajov a údajových radov do grafu
 •  zmena rozsahov osí
 •  zmena typu grafu

Dĺžka kurzu: 1 deň (8 hodín)

Čas: od 9 – 17 h 

Termín: neurčený

Miesto: ANTRE SK, s. r. o.,  Piaristická 2, Nitra 

Poplatok za kurz:  79 eur/osobu

 

Cena zahŕňa:

 •  prípravu kurzu
 •  poznámkové bloky, písacie potreby, príručku na CD
 •  video techniku – interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítače
 •  prenájom priestorov
 •  občerstvenie – minerálka, káva, čaj, sušienky