na dosiahnutie vašich cieľov

Cieľavedomé smerovanie – verejný kurz

Vaším úžitkom po absolvovaní kurzu bude:

  • viete ako využívate vlastnú energiu a na čo zameriavate pozornosť
  • viete, čo ovplyvňuje vaše rozhodovanie
  • zistíte, ako vás ovplyvňujú vaše myšlienky
  • viete, aké charakteristiky má spĺňať motivujúci a lákavý cieľ
  • poznáte princípy cieľavedomého smerovania

 

Obsah:

1.  Úvodná zahrievacia technika

2.  Reagujem na  život, či ho ovplyvňujem

3.  Cyklus bezcieľnosti – na čo sú ciele v našom živote

4.  Osobná diagnostika pre nastavenie cieľov

5.  Charakteristiky motivujúceho a lákavého cieľa

6.  Rozhodovanie  versus správanie

7.  Riešenie dilem v našom živote

8.  Vypracovanie osobného cieľa

9.  Vyhodnotenie tréningu a akčný plán

 

Dĺžka tréningu: 1 deň (8 hodín)

Čas: od 9 – 17 h 

Poplatok za kurz:  79 eur/osobu

 

Cena zahŕňa:

  • prípravu tréningu
  • pracovné zošity, písacie potreby
  • video techniku – dataprojektor, notebook
  • prenájom priestorov
  • malé občerstvenie – káva, čaj, sušienky