na dosiahnutie vašich cieľov

Funkcie v Exceli – kurz pre verejnosť

Obsah kurzu:

Referenčný bod Čas

 •  DNES, TERAZ
 •  ROK, MESIAC, DEŇ
 •  Weekday
 •  NETWORKDAYS
 •  HOUR, MINUTE

Matematické

 •  MROUND
 •  ROUND, Roundup, ROUNDDOWN
 •  SUBTOTAL
 •  SUMIF
 •  SUMPRODUCT

Štatistické

 •  COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF
 •  LARGE, SMALL
 •  MODE

Vyhľadávacie

 •  VYHĽADAŤ, VLOOKUP, VVYHLEDAT
 •  INDEX
 •  ZÁPAS
 •  NEPRIAME

Textové

 •  CONCATENANTE
 •  HĽADAŤ
 •  LEFT, LEN, MID, RIGHT
 •  TRIM

Logické a Informačné

 •  AK
 •  AND, OR, NOR
 •  ISERROR

Dĺžka kurzu: 1 deň (8 hodín)

Čas: od 9 – 17 h 

Termín: neurčený

Miesto: ANTRE SK, s. r. o.,  Piaristická 2, Nitra (3. posch.)

Poplatok za kurz:  79 eur/osobu

 

Cena zahŕňa:

 •   prípravu kurzu
 •   poznámkové bloky, písacie potreby, príručku na CD
 •   video techniku – interaktívna tabuľa s dataprojektorom, počítače
 •   prenájom priestorov
 •   občerstvenie – minerálka, káva, čaj, sušienky