na dosiahnutie vašich cieľov

MS Excel 2010 – grafy komplexne

Trvanie kurzu: 1deň

 

Obsah kurzu:

Tvorba grafov v kocke

 • zásady vytvorenia atraktívneho grafu 
 • ukážka  tabuliek použiteľných pre vytvorenie grafu
 • použitie rôznych typov grafov – kedy sa hodí aký graf?

Úprava vlastností grafu

 • názvy v grafe – názov grafu závislý od bunky
 • úprava grafu – obrázok v rade údajov
 • menovky údajov
 • úprava hodnôt osi Y zobrazovanej v grafe

Vkladanie nových údajových radov do už vytvoreného grafu

Rôzne typy a triky pri tvorbe grafov

 • tvorba kombinovaného typu grafu
 • zobrazenie priemernej hodnoty v grafe
 • graf s vedľajšou osou Y

Zobrazovanie trendu v grafe

Diagramy a organizačné schémy, SmartArt objekty

 • vytvorenie organizačnej schémy
 • pridanie tvarov do schémy (podriadený, spolupracovníci)
 • odstránenie tvarov
 • automatický formát
 • úprava vlastností

Kreslenie objektov, vkladanie obrázkov, ClipArtov

Praktické použitie niektorých nástrojov pre kreslenie

 • kreslenie základných tvarov
 • úprava vlastností nakreslených objektov
 • zmena poradia
 • zoskupovanie objektov