na dosiahnutie vašich cieľov

FOLLOW UP

 

V prípade realizácie kurz/tréningu pre vašich zamestnancov, ktorí tvoria jednu tréningovú skupinu, umožňujeme účastníkom absolvovať follow up, ktorý prebieha nasledovne:

 

Návrat k akčnému plánu (účastník si ho vypracuje po absolvovaní kurzu) – skupina sa vráti k tomu, čo bolo prebrané v danej téme a každý zhodnotí podľa svojho akčného plánu, čo sa mu podarilo zaviesť do svojej praxe, s čím boli ťažkosti a čo naďalej pretrváva a skupina pokračuje v nácviku, trénovaní situácií, s ktorými boli ťažkosti. Absolvovaním follow up sa zvyšuje šanca, ako zabezpečiť  implementáciu zručností do reálnej praxe účastníkov.