na dosiahnutie vašich cieľov

AKO RIEŠIŤ NEDOROZUMENIA A UDRŽAŤ VZŤAH

 

Zámerom workshopu  je osvojenie si zručností pre efektívnu komunikáciu v záťažových situáciách a vedieť riešiť konflikty konštruktívne.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete  identifikovať zdroje konfliktov
 • poznáte, ako vy obvykle reagujete  v konfliktnej situácii
 • dokážete viesť rozhovor takým spôsobom, aby jeho výsledok bol výhodný pre obe strany
 • viete ako pracovať s vlastnými emóciami
 • dokážete aplikovať  zručnosti konštruktívneho riešenia konfliktov
 • zistíte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste  boli úspešnejší   

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí pracujú v tímoch, vedú iných a chcú efektívnejšie riadiť svoje vzťahy.

 

Obsah kurzu:

 • Typológia konfliktov
 • Vývoj neriešeného konfliktu
 • Možnosti zvládania konfliktu v jednotlivých jeho fázach
 • Práca s emóciami
 • Štýly riešenia konfliktov
 • Komunikácia a konflikty
 • Riešenie modelových situácií z vlastnej praxe