na dosiahnutie vašich cieľov

MANAŽÉR – NOVÁ ROLA

Zámerom workshopu je vytvoriť podmienky pre rozvoj základných manažérskych zručností.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

  • poznáte východiská úspešného štartu na manažérskej pozícii
  • zistíte svoj osobnostný potenciál
  • rozumiete iným osobnostným typom a viete, ako s nimi pracovať
  • máte sformulované vlastné rozvojové ciele

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov, ktorí sa chcú byť dôveryhodnými  manažérmi a neformálnou autoritou pre svojich podriadených.

 

Obsah kurzu:

  • Predpoklady úspešného manažéra
  • Sebapoznanie – môj osobnostný profil
  • Základný princíp spolupráce
  • Ako pracovať z rozličnými osobnostnými typmi v tíme a mimo tímu
  • Sebareflexia  – stanovenie plánu individuálneho rozvoja