na dosiahnutie vašich cieľov

Ako komunikovať efektívne s podriadenými

Zámerom kurzu  je sprostredkovať praktické  informácie o tom, ako komunikovať tak, aby správa pôsobila motivačne a vo vzťahu nastalo porozumenie

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete identifikovať  úskalia  komunikácie
 • viete aplikovať komunikačné zručnosti vo vzťahoch, zručnosť aktívneho počúvania
 • rozumiete významu neverbálnej komunikácie a jej dôsledkom
 • rozumiete významu použitia rôznych druhov otázok
 • viete dať spätnú väzbu
 • poznáte  svoje rezervy a máte  plán k ich rozvoju

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov,  a  všetkých, ktorí chcú zefektívniť  a riadiť svoje vzťahy v osobnom i pracovnom živote.

 

Obsah kurzu:

 • Dve roviny komunikácie
 • Čo hovoria zložky osobnosti
 • Každý je iný a čo to znamená pre komunikáciu?
 • Ako komunikovať a motivovať súčasne
 • Čo chcel básnik povedať –  ako byť aktívny v počúvaní
 • Ako vyjadriť pozitívne aj negatívne emócie a ovplyvňovať výkonnosť podriadených
 • Ako komunikovať, aby nedorozumenia  nenarušili vzťah  s podriadeným