na dosiahnutie vašich cieľov

MS Excel 2010 – mierne pokročilí

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Prispôsobenie pracovného prostredia

 • prispôsobenie prednastavených panelov
 • vytvorenie vlastných panelov s nástrojmi, vlastných tlačidiel

Zrýchlenie práce s programom

 • používanie klávesových skratiek
 • kopírovanie a presun hárku

Používanie vzorcov

 • pojmy relatívna a absolútna adresa
 • zmiešané odkazy

   

  • o vytváranie vzorcov medzi bunkami v rôznych hárkoch
  • 3d odkazy
  • vloženie a odstránenie názvu bunky
  • použitie názvu vo vzorci

Prehľad funkcií

 • dátumové a časové funkcie
 • textové funkcie
 • logické funkcie

Vyhľadávanie a nahradenie hodnôt I.

 • rýchle vyhľadanie požadovaných hodnôt
 • nahradenie hodnôt v tabuľke

Formátovanie tabuľky

 • vlastný formát bunky
 • kopírovanie formátu
 • vymazanie formátu
 • automatický formát tabuliek

Podmienené formátovanie

Zoraďovanie tabuľky

 • viac kritérií zoradenia
 • použitie kalendárnych dní a mesiacov pri zoraďovaní tabuľky

Grafy

 • vytvorenie grafu
 • pridávanie, zmena, úprava jednotlivých častí grafu

Filtrovanie

 • automatický filter
 • vlastný automatický filter

Príprava výstupov

 • nastavenie strany
 • príprava tlačových výstupov