na dosiahnutie vašich cieľov

MS Excel 2010 – expert

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Šablóny

 • ako zrýchliť prácu pomocou používania šablón
 • použitie existujúcich šablón
 • vytvorenie novej vlastnej šablóny
 • ukladanie zošitov v iných formátoch

Zoraďovanie a filtrovanie údajov – rozšírený filter

 • ako a kedy použiť rozšírený filter
 • zadávanie kritérií pre rozšírený filter

Medzisúčty – viac úrovní medzisúčtov

Automatické prehľady, vlastné prehľady

Grafy II.

 • ako vytvoriť kombinovaný graf
 • ako do grafu preniesť priemernú hodnotu
 • graf s dvoma osami X alebo Y

Formuláre

 • práca  s formulárovými prvkami – tlačidlo, zaškrtávacie, prepínacie tlačítko, posuvník, číselník, zoznam, rozbaľovacie pole

Kontingenčné tabuľky

 • úvod do tvorby
 • súhrn číselných hodnôt a dátumov v kontingenčnej tabuľke
 • zoradenie údajov podľa rôznych kritérií
 • percentuálne výpočty v kontingenčnej tabuľke
 • tvorba výpočtových polí a výpočtových položiek v KT (vlastné vzorce v KT)
 • kontingenčný graf

Overenie údajov

 • vymedzenie platnosti hodnôt zadávaných do buniek – ako zabezpečiť aby do bunky bolo možné zadať iba určité číslo, dĺžku textu, dátum a pod.

Bezpečnosť údajov

 • ako zabezpečiť pred prepísaním jednotlivé bunky, hárok, zošit

Vyhľadávacie funkcie

Databázové funkcie

Tímová spolupráca

 • revízia – sledovanie zmien vykonaných viacerými užívateľmi v zdieľanom súbore

Makrá – úvod do tvorby a použitia makier