na dosiahnutie vašich cieľov

VEDENIE A MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV

Cieľom workshopu je podpora a rozvoj  manažérskych kompetencií, nevyhnutných k ovplyvňovaniu a angažovanosti zamestnancov na plnení podnikových cieľov.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete, či radšej prikázať alebo podporiť zamestnanca
 • dokážete identifikovať, ktoré motívy zamestnanca ovplyvňujú jeho výkonnosť
 • vedieť viesť a motivovať tak, aby ste privádzali zamestnanca k zmene a k motivácii
 • poznať, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste  boli úspešnejší vo svojej pracovnej roli  vo vzťahu k zamestnancovi

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov, riadiacich pracovníkov, ktorí svojím riadiacim štýlom ovplyvňujú výkonnosť iných.

 

Obsah kurzu:

 • Osobnosť manažéra a jej vplyv na zamestnancov
 • Štýly riadenia – výhody a nevýhody, ich dopad na manažéra, jednotlivca a tím
 • Identifikácia vlastného manažérskeho štýlu
 • Situačné riadenie – správny pomer direktívneho a podporného vedenia zamestnanca
 • Čo motivuje mojich zamestnancov
 • Ako zadať úlohu zamestnancovi, aby pôsobila motivačne
 • Motivačné prístupy ťahu a tlaku a ich dôsledky na prevzatie zodpovednosti zamestnanca
 • Pochvala a kritika v práci manažéra