na dosiahnutie vašich cieľov

AKO VIESŤ TÍM K EFEKTÍVNEJ TÍMOVEJ SPOLUPRÁCI

 

Cieľom interaktívneho zážitkového kurzu je podporiť u účastníkov zručnosti, ktoré vedú k tímovej spolupráci a uvedomenie si osobného príspevku pre efektívny a výkonný tím.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete identifikovať  výhody a nevýhody individuálnej a tímovej práci
 • zistíte, či vediete skupinu alebo tím
 • máte zážitok ako sami ovplyvňujete prácu v tíme
 • viete aplikovať intervencie v rôznych vývojových fázach vo vzťahu k potrebám a cieľom tímu
 • dokážete aplikovať zručnosti komunikácie tak, aby ste  podporovali spoluprácu členov tímu
 • dokážete aplikovať zručnosti pre riešenie náročných situácií v tíme
 • máte sformulované vlastné rozvojové ciele

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov  a  všetkých, ktorí pracujú v tíme, je určený celým tímom na podporu vzťahov a  výkonnosti.

 

Obsah kurzu:

 • Skupina versus tím
 • Jednotlivec versus tím
 • Kedy je výhodná tímová spolupráca
 • Znaky efektívnych tímov
 • Vývojové fázy tímu  a ako v nich komunikovať
 • Tímová spolupráca a osobnostné typy
 • Ako dať tím dokopy?
 • Zvládanie ťažkých situácií v tíme