na dosiahnutie vašich cieľov

DIALÓG – NÁSTROJ NA PODPORU VÝKONNOSTI ZAMESTNANCA

Cieľom interaktívneho kurzu je vytvoriť podmienky pre rozvoj praktických zručností v práci so zamestnancom.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete rozlíšiť  interpersonálne rozhovory v manažérskej praxi
 • dokážete aplikovať komunikačné zručnosti pri vedení interpersonálnych rozhovorov
 • viete rozpoznať v rozhovore silné stránky zamestnanca a jeho rezervy 
 • dokážete viesť  štruktúrovaný rozhovor so zamestnancom podľa situácie tak, aby ste ho motivovali a viedli k zmene
 • zistíte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste boli úspešnejší vo svojej pracovnej roli

 

Kurz je určený manažérom, riadiacim pracovníkom, majstrom, ktorí poznaním procesu ovplyvňujú výkonnosť, motiváciu a angažovanosť zamestnanca.

 

Obsah kurzu:

 • Druhy interpersonálnych rozhovorov
 • Základné zručnosti pre vedenie dialógu – komunikácia, aktívne počúvanie, poskytovanie spätnej väzby
 • Korekčný rozhovor
 • Kritický rozhovor
 • Motivačný rozhovor
 • Rozhovor zameraný na riešenie problému
 • Nácvik vedenia rozhovorov