na dosiahnutie vašich cieľov

MANAŽÉR V ROLI KOUČA

 

Zámerom  zážitkového kurzu je pripraviť účastníkov na rolu kouča rozvojom zručností, ktoré sú nevyhnutné pre prácu s potenciálom zamestnanca.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • prehĺbite svoje manažérske kompetencie v oblasti vedenia ľudí
 • dokážete odlíšiť koučing od iných foriem rozvoja ľudí
 • zístíte, že koučing je možné využiť dennodenne
 • viete  viesť koučovací rozhovor
 • poznať, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste boli úspešnejší v koučovaní 

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s moderným nástrojom riadenia, akým je koučing, rozvíjať seba a vedieť pracovať s potenciálom svojich zamestnancov vo vzťahu k cieľom  firmy.

 

Možný obsah kurzu:

 • Miesto koučingu v praxi manažéra
 • Čo je to koučing a ako prebieha
 • Základné princípy koučovania
 • Rozdiel medzi tútoringom – mentoringom – spätnou väzbou – tréningom a využitie jednotlivých foriem rozvoja podriadených v  práci manažéra
 • Kedy koho koučovať/nekoučovať
 • Vedenie koučovacieho rozhovoru s využitím koučovacích zručností
 • Prínos koučingu pre každodennú prax manažéra a koučovaného
 • Nácvik koučovacieho rozhovoru
 • Sebareflexia kouča – stanovenie plánu individuálneho rozvoja