na dosiahnutie vašich cieľov

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

 

Zámerom tréningu  je vytvoriť priestor pre rozvoj  prezentačných zručností  k príprave a tvorbe vlastných prezentácií, uvedomiť si svoje silné stránky počas prezentovania a rezervy, na ktorých môžu účastníci  pracovať v rámci svojho  ďalšieho rozvoja.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete identifikovať determinanty úspešnej prezentácie
 • dokážete aplikovať zručnosti komunikácie počas prezentácie tak, aby boli naplnené jej ciele
 • máte zážitok z prezentovania pred publikom
 • rozpoznáte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste boli úspešnejší v roli prezentátora

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov, interných lektorov.

 

Obsah kurzu:

 • Fázy prezentácie
 • Príprava na prezentáciu
 • Základné zložky úvodu
 • Príprava jadra prezentácie
 • Vizuálne pomôcky a práca s nimi
 • Nároční účastníci prezentácie
 • Zvládanie námietok počas prezentácie
 • Vlastné vystúpenie účastníka a spätná väzba lektora