na dosiahnutie vašich cieľov

AKO KOMUNIKOVAŤ EFEKTÍVNE SO ZÁKAZNÍKOM

 

Zámerom kurzu  je sprostredkovať praktické  informácie o tom, ako komunikovať tak, aby ste naplnili potreby zákazníka a zároveň  komunikovali hodnoty svojej firmy

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete identifikovať  potreby zákazníka/klienta
 • viete využiť vzťahovú inteligenciu k zákazníkovi
 • dokážete aplikovať komunikačné zručnosti vo vzťahoch, zručnosť aktívneho počúvania
 • rozumiete významu neverbálnej komunikácie a jej dôsledkom
 • rozumiete významu použitia rôznych druhov otázok
 • dokážete zvládnuť aj náročných zákazníkov
 • poznáte  svoje rezervy a máte  plán k ich rozvoju   

 

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí poskytujú svoje služby zákazníkom  a ich nástrojom je dennodenná komunikácia s ním.

 

Obsah kurzu:

 • Čo predchádza komunikácii
 • Typológia zákazníkov/klientov
 • Čo potrebuje zákazník/klient v rozhovore
 • Ako a čím môže personál ovplyvniť  zákaznícku vernosť
 • Ako počuť nevyjadrené potreby
 • Nekomunikujeme len slovom – sila reči tele v komunikácii
 • Ako komunikovať v náročných situáciách a nestratiť zákazníka
 • Firemné štandardy správania sa a ich význam pre zákaznícku vernosť