na dosiahnutie vašich cieľov

AKTÍVNY PREDAJ

 

Zámerom tréningu  je umožniť účastníkom zvýšiť ich schopnosť proaktívne  vstúpiť do cigarettes shops predaja a prijať vlastnú zodpovednosť za dosiahnutie stanovených cieľov firmy.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete motivovať zákazníika ku kúpe
 • ste pripravený prijať vlastnú zodpovednosť za úspech  spoločnosti
 • viete aplikovať v praxi zručnosti, ktoré prispievajú k uspokojenie potrieb zákazníka a vyššej zákazníckej vernosti
 • dokážete aplikovať zručnosti pre zvládnutie náročných situácií
 • mať sformulovaný aspoň jeden vlastný rozvojový cieľ

 

Obsah kurzu:

 • Rozdiel medzi pasívnym, agresívnym a aktívnym predajom
 • Podstata aktívneho predaja
 • Čo potrebuje a oceňuje klient/zákazník
 • Podstata prozákazníckej orientácie
 • Kľúčové faktory úspechu
 • Ako tímová spolupráca ovplyvňuje predaj 
 • Zákaznícky reťazec
 • Ako a čím môže personál ovplyvniť  zákaznícku vernosť
 • Okamih pravdy
 • Dopad aktívneho predaja na zákazníka, predajňu, firmu
 • Ako komunikovať v náročných situáciách a nestratiť zákazníka