na dosiahnutie vašich cieľov

AKO RIADIŤ A VIESŤ OBCHODNÝ TÍM K ÚSPECHU

 

Cieľom workshopu je podporiť u účastníkov zručnosti, ktoré vedú k jednotlivca a celý tím k úspechu.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

  • viete využiť motivátory pre výkon jednotlivca
  • dokážete stanoviť motivujúce ciele
  • viete aplikovať zručnosti pre ovplyvňovanie potenciálu člena tímu
  • dokážete aplikovať zručnosti komunikácie tak, aby ste  podporovali spoluprácu členov tímu
  • dokážete viesť poradu s užitočným výsledkom

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov  a  všetkých, ktorí vedú a riadia tím obchodníkov.

 

Obsah kurzu:

  • Motivátory a osobnostné typy
  • Charakteristiky správne definovaného cieľa
  • Koučovacie zručnosti  – cesta  k úspechu
  • Vedenie porady tímu obchodníkov