na dosiahnutie vašich cieľov

 

Zámerom workshopu  je osvojenie si zručností pre efektívnu komunikáciu s konfliktným či agresívnym klientom a ako túto  situáciu využiť.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete pracovať s vlastnými emóciami
 • viete identifikovať nespokojnosť klienta
 • viete ako predísť konfliktu
 • dokážete viesť rozhovor takým spôsobom, aby ste zákazníka nestratili
 • dokážete aplikovať  zručnosti konštruktívneho riešenia konfliktov

 

Kurz je vhodný pre  všetkých, ktorí sa dostávajú so svojimi zákazníkmi i do náročných situácií a chcú sa naučiť, ako ich efektívne ustáť.

 

Obsah kurzu:

 • Kedy je zákazník/klient nespokojný
 • Straty a nálezy v náročných situáciách  s klientom
 • Možnosti zvládania konfliktu v jednotlivých jeho fázach
 • Práca s vlastnými emóciami a emóciami klienta
 • Štýly riešenia konfliktov
 • Komunikácia a konflikty
 • Riešenie modelových situácií z vlastnej praxe