na dosiahnutie vašich cieľov

AKO RIEŠIŤ NEDOROZUMENIA A UDRŽAŤ VZŤAH

 

Zámerom workshopu  je osvojenie si zručností pre efektívnu komunikáciu v záťažových situáciách a vedieť riešiť konflikty konštruktívne.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete  identifikovať zdroje konfliktov
 • poznáte, ako vy obvykle reagujete  v konfliktnej situácii
 • dokážete viesť rozhovor takým spôsobom, aby jeho výsledok bol výhodný pre obe strany
 • viete ako pracovať s vlastnými emóciami
 • dokážete aplikovať  zručnosti konštruktívneho riešenia konfliktov
 • zistíte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste  boli úspešnejší   

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí pracujú v tímoch, vedú iných a chcú efektívnejšie riadiť svoje vzťahy.

 

Obsah kurzu:

 • Typológia konfliktov
 • Vývoj neriešeného konfliktu
 • Možnosti zvládania konfliktu v jednotlivých jeho fázach
 • Práca s emóciami
 • Štýly riešenia konfliktov
 • Komunikácia a konflikty
 • Riešenie modelových situácií z vlastnej praxe

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

 

Zámerom kurzu je umožniť účastníkom uvedomiť si vlastné potreby a spôsoby ich naplňovania.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • spoznáte spôsoby napĺňania potrieb, ktoré prispievajú k vzťahom a vlastnému rozvoju
 • máte zážitok, ako pracujete s emóciami a aký spôsob preferujete
 • rozumieť posolstvu svojich emócií

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí  chcú rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu.

 

Obsah kurzu:

 • Ako pocity vznikajú a čo spôsobujú
 • Pyramída  emocionálnej inteligencie
 • Vplyv emócií na myslenie a rozhodovanie
 • Vplyv emócií na pracovný výkon
 • O čom informujú negatívne pocity – hnev, úzkosť, strach
 • Ako vyjadriť negatívne pocity nenásilným spôsobom

KONŠTRUKTÍVNE ZVLÁDANIE STRESU A EMÓCIÍ

 

Zámerom kurzu je umožniť účastníkom rozvoj praktických zručností  k získaniu vnútorného kľudu, k dosiahnutiu súladu pracovných úloh s najhlbšími potrebami a prianiami jednotlivca, poznať techniky pre efektívne zvládanie času.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete ako pracovať so svojimi emóciami
 • dokážete vyjadriť nielen pozitívne ale i negatívne emócie nenásilným spôsobom
 • objavíte  a viete použiť vlastné zdroje pre vlastnú pohodu

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí sa chcú naučiť, ako myslieť od konca, ako byť výkonnejší a efektívnejší, ako hľadať  psychickú rovnováhu a chcú si osvojiť techniky na predchádzanie stresu a jeho priame zvládnutie.

 

Obsah kurzu:

 • V  čom spočíva psychická odolnosť
 • Čo zmeniť a  ovládnuť stres
 • Poháňače a dovoľovače mysle
 • Zlodeji času
 • Osobnostné typy a práca s časom
 • Rovnováha súkromného a pracovného času
 • Na čo zamerať svoju pozornosť a pracovať na psychickej odolnosti
 • Techniky zvládania stresu
 • Relaxačné techniky

AKO KOMUNIKOVAŤ EFEKTÍVNE

 

Zámerom kurzu  je sprostredkovať praktické  informácie o tom, ako komunikovať tak, aby vo vzťahu nastalo porozumenie

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete identifikovať  úskalia  komunikácie
 • viete aplikovať komunikačné zručnosti vo vzťahoch
 • dokážete  aktívne počúvať
 • zistíte, že nielen slovom komunikujte s partnerom
 • viete ako komunikovať nenásilne, aj keď situácia je náročná
 • poznáte  svoje rezervy a máte  plán k ich rozvoju   

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov,  a  všetkých, ktorí chcú zefektívniť  a riadiť svoje vzťahy v osobnom i pracovnom živote pomocou komunikácie.

 

Obsah kurzu:

 • Vnímanie – komunikácia – správanie
 • Chyby pri hodnotení druhých
 • Komunikačný proces
 • Význam prvého dojmu
 • Dve roviny komunikácie
 • Štyri aspekty jednej správy
 • Pozor na komunikačné šumy
 • Techniky aktívneho počúvania
 • Sila reči tela