na dosiahnutie vašich cieľov

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

 

Zámerom kurzu je umožniť účastníkom uvedomiť si vlastné potreby a spôsoby ich naplňovania.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

  • spoznáte spôsoby napĺňania potrieb, ktoré prispievajú k vzťahom a vlastnému rozvoju
  • máte zážitok, ako pracujete s emóciami a aký spôsob preferujete
  • rozumieť posolstvu svojich emócií

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí  chcú rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu.

 

Obsah kurzu:

  • Ako pocity vznikajú a čo spôsobujú
  • Pyramída  emocionálnej inteligencie
  • Vplyv emócií na myslenie a rozhodovanie
  • Vplyv emócií na pracovný výkon
  • O čom informujú negatívne pocity – hnev, úzkosť, strach
  • Ako vyjadriť negatívne pocity nenásilným spôsobom