na dosiahnutie vašich cieľov

OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

 

Zámerom zážitkového tréningu je poskytnúť podmienky a priestor pre rozvoj praktických zručností potrebných pre odhad obchodného partnera v rozhovore a podľa toho voliť komunikačný, argumentačný a ovplyvňovací štýl.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete voliť komunikačný štýl vo vzťahu k typu klienta
 • viete aplikovať zručnosti vedenia štruktúrovaného obchodného rozhovoru
 • dokážete prezentovať produktu s dôrazom na úžitok pre klienta
 • dokážete odlíšiť úspešné obchodné rokovanie od neúspešného
 • viete ako si správne definovať obchodné ciele
 • poznať, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby boli úspešnejší vo svojej pracovnej roli  

 

Kurz je vhodný pre obchodníkov, obchodných zástupcov, manažérov, riaditeľov, ktorí chcú byť úspešní  v predaji svojich produktov.

 

Obsah kurzu:

 • Typy obchodných partnerov
 • Príprava na obchodný rozhovor
 • Fázy obchodného rozhovoru
 • Ako analyzovať zákaznícke potreby
 • Prezentácia, ktorá rieši potreby klienta
 • Nácvik fáz obchodného rozhovoru a zručností potrebných v jednotlivých fázach
 • Vyjednávanie a ovplyvňovanie v obchodnom rozhovore
 • Stanovovanie cieľov podľa SMART
 • Manipulácia v obchodnom rozhovore a ako s ňou zaobchádzať
 • Námietky a argumentácia