na dosiahnutie vašich cieľov

KONŠTRUKTÍVNE ZVLÁDANIE STRESU A EMÓCIÍ

 

Zámerom kurzu je umožniť účastníkom rozvoj praktických zručností  k získaniu vnútorného kľudu, k dosiahnutiu súladu pracovných úloh s najhlbšími potrebami a prianiami jednotlivca, poznať techniky pre efektívne zvládanie času.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete ako pracovať so svojimi emóciami
 • dokážete vyjadriť nielen pozitívne ale i negatívne emócie nenásilným spôsobom
 • objavíte  a viete použiť vlastné zdroje pre vlastnú pohodu

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí sa chcú naučiť, ako myslieť od konca, ako byť výkonnejší a efektívnejší, ako hľadať  psychickú rovnováhu a chcú si osvojiť techniky na predchádzanie stresu a jeho priame zvládnutie.

 

Obsah kurzu:

 • V  čom spočíva psychická odolnosť
 • Čo zmeniť a  ovládnuť stres
 • Poháňače a dovoľovače mysle
 • Zlodeji času
 • Osobnostné typy a práca s časom
 • Rovnováha súkromného a pracovného času
 • Na čo zamerať svoju pozornosť a pracovať na psychickej odolnosti
 • Techniky zvládania stresu
 • Relaxačné techniky