na dosiahnutie vašich cieľov

admin

MS Excel 2010 – mierne pokročilí

Trvanie kurzu: 1 deň

 

Obsah kurzu:

Prispôsobenie pracovného prostredia

 • prispôsobenie prednastavených panelov
 • vytvorenie vlastných panelov s nástrojmi, vlastných tlačidiel

Zrýchlenie práce s programom

 • používanie klávesových skratiek
 • kopírovanie a presun hárku

Používanie vzorcov

 • pojmy relatívna a absolútna adresa
 • zmiešané odkazy

   

  • o vytváranie vzorcov medzi bunkami v rôznych hárkoch
  • 3d odkazy
  • vloženie a odstránenie názvu bunky
  • použitie názvu vo vzorci

Prehľad funkcií

 • dátumové a časové funkcie
 • textové funkcie
 • logické funkcie

Vyhľadávanie a nahradenie hodnôt I.

 • rýchle vyhľadanie požadovaných hodnôt
 • nahradenie hodnôt v tabuľke

Formátovanie tabuľky

 • vlastný formát bunky
 • kopírovanie formátu
 • vymazanie formátu
 • automatický formát tabuliek

Podmienené formátovanie

Zoraďovanie tabuľky

 • viac kritérií zoradenia
 • použitie kalendárnych dní a mesiacov pri zoraďovaní tabuľky

Grafy

 • vytvorenie grafu
 • pridávanie, zmena, úprava jednotlivých častí grafu

Filtrovanie

 • automatický filter
 • vlastný automatický filter

Príprava výstupov

 • nastavenie strany
 • príprava tlačových výstupov

Profil lektora

Zuzana Árvayová

Vyštudovala ekonómiu a jednoodborovú psychológiu. 16 rokov pracuje v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov. Má dlhoročné skúsenosti s vedením tréningov a kurzov v oblasti sociálnych a manažérskych zručností. 

Pravidelne si dopĺňa svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom kurzov, tréningov a wokshopov, účasťou na konferenciách. Do práce s účastníkmi tréningov a kurzov prinášam bezpečnú a zároveň tvorivú atmosféru, komunikačné schopnosti, porozumenie biznisu a cit pre prácu s potenciálom účastníka. 

 

V súčasnosti sa špecializuje na:

 • Tvorba projektov vzdelávania podľa potrieb klienta
 • Lektorská činnosť pre vrcholových manažérov, stredný manažment a prvolíniový manažment so zámerom, obohatiť ich repertoár vedomostí, manažérskych a sociálnych zručností a umožniť im byť výkonnejšími vo vzťahu k dosiahnutiu stanovených cieľov
 • Lektorská činnosť pre výkonných pracovníkov, ktorí pracujú v kontakte s klientom, zákazníkom
 • Life koučing
 • Poradenstvo pre HR oddelenie v oblasti ĽZ
 • Analýza vzdelávacích potrieb
 • Príprava kurzov na mieru klienta

Vo svojom portfóliu má aj témy ako:

 • komunikácia, asertivita, riešenie konfliktov,
 • obchodné zručnosti, tímová spolupráca, prezentačné zručnosti, 
 • vedenie a motivácia ľudí, inšpiratívny leadership
 • Individuálny a tímový koučing  v  korporátnej sfére​

Lektorsky pôsobila napríklad pre spoločnosti:

Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o., COOP Jednota Slovensko,  ANTRE, s.r.o., PKF, a.s., Colný úrad, Penam Slovakia, Belamo, a.s., Solhydro, Amirex s.r.o., Terno Slovensko, Thermal Kesov, Pramene a žriedla a iné.

FOLLOW UP

 

V prípade realizácie kurz/tréningu pre vašich zamestnancov, ktorí tvoria jednu tréningovú skupinu, umožňujeme účastníkom absolvovať follow up, ktorý prebieha nasledovne:

 

Návrat k akčnému plánu (účastník si ho vypracuje po absolvovaní kurzu) – skupina sa vráti k tomu, čo bolo prebrané v danej téme a každý zhodnotí podľa svojho akčného plánu, čo sa mu podarilo zaviesť do svojej praxe, s čím boli ťažkosti a čo naďalej pretrváva a skupina pokračuje v nácviku, trénovaní situácií, s ktorými boli ťažkosti. Absolvovaním follow up sa zvyšuje šanca, ako zabezpečiť  implementáciu zručností do reálnej praxe účastníkov. 

 

AKO RIEŠIŤ NEDOROZUMENIA A UDRŽAŤ VZŤAH

 

Zámerom workshopu  je osvojenie si zručností pre efektívnu komunikáciu v záťažových situáciách a vedieť riešiť konflikty konštruktívne.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete  identifikovať zdroje konfliktov
 • poznáte, ako vy obvykle reagujete  v konfliktnej situácii
 • dokážete viesť rozhovor takým spôsobom, aby jeho výsledok bol výhodný pre obe strany
 • viete ako pracovať s vlastnými emóciami
 • dokážete aplikovať  zručnosti konštruktívneho riešenia konfliktov
 • zistíte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste  boli úspešnejší   

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí pracujú v tímoch, vedú iných a chcú efektívnejšie riadiť svoje vzťahy.

 

Obsah kurzu:

 • Typológia konfliktov
 • Vývoj neriešeného konfliktu
 • Možnosti zvládania konfliktu v jednotlivých jeho fázach
 • Práca s emóciami
 • Štýly riešenia konfliktov
 • Komunikácia a konflikty
 • Riešenie modelových situácií z vlastnej praxe

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

 

Zámerom kurzu je umožniť účastníkom uvedomiť si vlastné potreby a spôsoby ich naplňovania.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • spoznáte spôsoby napĺňania potrieb, ktoré prispievajú k vzťahom a vlastnému rozvoju
 • máte zážitok, ako pracujete s emóciami a aký spôsob preferujete
 • rozumieť posolstvu svojich emócií

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí  chcú rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu.

 

Obsah kurzu:

 • Ako pocity vznikajú a čo spôsobujú
 • Pyramída  emocionálnej inteligencie
 • Vplyv emócií na myslenie a rozhodovanie
 • Vplyv emócií na pracovný výkon
 • O čom informujú negatívne pocity – hnev, úzkosť, strach
 • Ako vyjadriť negatívne pocity nenásilným spôsobom

KONŠTRUKTÍVNE ZVLÁDANIE STRESU A EMÓCIÍ

 

Zámerom kurzu je umožniť účastníkom rozvoj praktických zručností  k získaniu vnútorného kľudu, k dosiahnutiu súladu pracovných úloh s najhlbšími potrebami a prianiami jednotlivca, poznať techniky pre efektívne zvládanie času.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete ako pracovať so svojimi emóciami
 • dokážete vyjadriť nielen pozitívne ale i negatívne emócie nenásilným spôsobom
 • objavíte  a viete použiť vlastné zdroje pre vlastnú pohodu

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí sa chcú naučiť, ako myslieť od konca, ako byť výkonnejší a efektívnejší, ako hľadať  psychickú rovnováhu a chcú si osvojiť techniky na predchádzanie stresu a jeho priame zvládnutie.

 

Obsah kurzu:

 • V  čom spočíva psychická odolnosť
 • Čo zmeniť a  ovládnuť stres
 • Poháňače a dovoľovače mysle
 • Zlodeji času
 • Osobnostné typy a práca s časom
 • Rovnováha súkromného a pracovného času
 • Na čo zamerať svoju pozornosť a pracovať na psychickej odolnosti
 • Techniky zvládania stresu
 • Relaxačné techniky

AKO KOMUNIKOVAŤ EFEKTÍVNE

 

Zámerom kurzu  je sprostredkovať praktické  informácie o tom, ako komunikovať tak, aby vo vzťahu nastalo porozumenie

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete identifikovať  úskalia  komunikácie
 • viete aplikovať komunikačné zručnosti vo vzťahoch
 • dokážete  aktívne počúvať
 • zistíte, že nielen slovom komunikujte s partnerom
 • viete ako komunikovať nenásilne, aj keď situácia je náročná
 • poznáte  svoje rezervy a máte  plán k ich rozvoju   

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov,  a  všetkých, ktorí chcú zefektívniť  a riadiť svoje vzťahy v osobnom i pracovnom živote pomocou komunikácie.

 

Obsah kurzu:

 • Vnímanie – komunikácia – správanie
 • Chyby pri hodnotení druhých
 • Komunikačný proces
 • Význam prvého dojmu
 • Dve roviny komunikácie
 • Štyri aspekty jednej správy
 • Pozor na komunikačné šumy
 • Techniky aktívneho počúvania
 • Sila reči tela

OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

 

Zámerom zážitkového tréningu je poskytnúť podmienky a priestor pre rozvoj praktických zručností potrebných pre odhad obchodného partnera v rozhovore a podľa toho voliť komunikačný, argumentačný a ovplyvňovací štýl.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete voliť komunikačný štýl vo vzťahu k typu klienta
 • viete aplikovať zručnosti vedenia štruktúrovaného obchodného rozhovoru
 • dokážete prezentovať produktu s dôrazom na úžitok pre klienta
 • dokážete odlíšiť úspešné obchodné rokovanie od neúspešného
 • viete ako si správne definovať obchodné ciele
 • poznať, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby boli úspešnejší vo svojej pracovnej roli  

 

Kurz je vhodný pre obchodníkov, obchodných zástupcov, manažérov, riaditeľov, ktorí chcú byť úspešní  v predaji svojich produktov.

 

Obsah kurzu:

 • Typy obchodných partnerov
 • Príprava na obchodný rozhovor
 • Fázy obchodného rozhovoru
 • Ako analyzovať zákaznícke potreby
 • Prezentácia, ktorá rieši potreby klienta
 • Nácvik fáz obchodného rozhovoru a zručností potrebných v jednotlivých fázach
 • Vyjednávanie a ovplyvňovanie v obchodnom rozhovore
 • Stanovovanie cieľov podľa SMART
 • Manipulácia v obchodnom rozhovore a ako s ňou zaobchádzať
 • Námietky a argumentácia 

AKO VYJSŤ S NÁROČNÝM KLIENTOM A UDRŽAŤ HO

 

Zámerom workshopu  je osvojenie si zručností pre efektívnu komunikáciu s konfliktným či agresívnym klientom a ako túto  situáciu využiť.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete pracovať s vlastnými emóciami
 • viete identifikovať nespokojnosť klienta
 • viete ako predísť konfliktu
 • dokážete viesť rozhovor takým spôsobom, aby ste zákazníka nestratili
 • dokážete aplikovať  zručnosti konštruktívneho riešenia konfliktov

 

Kurz je vhodný pre  všetkých, ktorí sa dostávajú so svojimi zákazníkmi i do náročných situácií a chcú sa naučiť, ako ich efektívne ustáť.

 

Obsah kurzu:

 • Kedy je zákazník/klient nespokojný
 • Straty a nálezy v náročných situáciách  s klientom
 • Možnosti zvládania konfliktu v jednotlivých jeho fázach
 • Práca s vlastnými emóciami a emóciami klienta
 • Štýly riešenia konfliktov
 • Komunikácia a konflikty
 • Riešenie modelových situácií z vlastnej praxe

AKO RIADIŤ A VIESŤ OBCHODNÝ TÍM K ÚSPECHU

 

Cieľom workshopu je podporiť u účastníkov zručnosti, ktoré vedú k jednotlivca a celý tím k úspechu.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete využiť motivátory pre výkon jednotlivca
 • dokážete stanoviť motivujúce ciele
 • viete aplikovať zručnosti pre ovplyvňovanie potenciálu člena tímu
 • dokážete aplikovať zručnosti komunikácie tak, aby ste  podporovali spoluprácu členov tímu
 • dokážete viesť poradu s užitočným výsledkom

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov  a  všetkých, ktorí vedú a riadia tím obchodníkov.

 

Obsah kurzu:

 • Motivátory a osobnostné typy
 • Charakteristiky správne definovaného cieľa
 • Koučovacie zručnosti  – cesta  k úspechu
 • Vedenie porady tímu obchodníkov