na dosiahnutie vašich cieľov

Koučing zadarmo Kvalitné

Prihláška na ukážku koučingu zdarma

Určite ste už veľa počuli o koučingu – metóde osobného rozvoja, ktorá umožňuje  koučovi objaviť a uvoľniť skrytý potenciál človeka a mobilizovať jeho energiu k dosiahnutiu stanoveného cieľa. A zažili ste už koučing na vlastnej koži? Ak nie a chcete si to vyskúšať, dohodli sme pre vás individuálne ukážkové sedenie ZDARMA od profesionálneho a certifikovaného kouča ACC. Nebojte sa, nebudete musieť nikam chodiť, zvládnete to z pohodlia domova cez Skype a trvá to 30 min. Vrele odporúčam, je to užitočný zážitok.


Ak máte záujem o Ukážku koučingu Zdarma vyplňte meno a email a my vám pošleme bližšie informácie, termín a čas koučingu cez Skype.

   Meno:
* Email:
 

Vaše data jsou v bezpečí – SmartEmailing.cz

AKO RIEŠIŤ NEDOROZUMENIA A UDRŽAŤ VZŤAH

 

Zámerom workshopu  je osvojenie si zručností pre efektívnu komunikáciu v záťažových situáciách a vedieť riešiť konflikty konštruktívne.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete  identifikovať zdroje konfliktov
 • poznáte, ako vy obvykle reagujete  v konfliktnej situácii
 • dokážete viesť rozhovor takým spôsobom, aby jeho výsledok bol výhodný pre obe strany
 • viete ako pracovať s vlastnými emóciami
 • dokážete aplikovať  zručnosti konštruktívneho riešenia konfliktov
 • zistíte, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby ste  boli úspešnejší   

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí pracujú v tímoch, vedú iných a chcú efektívnejšie riadiť svoje vzťahy.

 

Obsah kurzu:

 • Typológia konfliktov
 • Vývoj neriešeného konfliktu
 • Možnosti zvládania konfliktu v jednotlivých jeho fázach
 • Práca s emóciami
 • Štýly riešenia konfliktov
 • Komunikácia a konflikty
 • Riešenie modelových situácií z vlastnej praxe

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

 

Zámerom kurzu je umožniť účastníkom uvedomiť si vlastné potreby a spôsoby ich naplňovania.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • spoznáte spôsoby napĺňania potrieb, ktoré prispievajú k vzťahom a vlastnému rozvoju
 • máte zážitok, ako pracujete s emóciami a aký spôsob preferujete
 • rozumieť posolstvu svojich emócií

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí  chcú rozvíjať svoju emocionálnu inteligenciu.

 

Obsah kurzu:

 • Ako pocity vznikajú a čo spôsobujú
 • Pyramída  emocionálnej inteligencie
 • Vplyv emócií na myslenie a rozhodovanie
 • Vplyv emócií na pracovný výkon
 • O čom informujú negatívne pocity – hnev, úzkosť, strach
 • Ako vyjadriť negatívne pocity nenásilným spôsobom

KONŠTRUKTÍVNE ZVLÁDANIE STRESU A EMÓCIÍ

 

Zámerom kurzu je umožniť účastníkom rozvoj praktických zručností  k získaniu vnútorného kľudu, k dosiahnutiu súladu pracovných úloh s najhlbšími potrebami a prianiami jednotlivca, poznať techniky pre efektívne zvládanie času.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete ako pracovať so svojimi emóciami
 • dokážete vyjadriť nielen pozitívne ale i negatívne emócie nenásilným spôsobom
 • objavíte  a viete použiť vlastné zdroje pre vlastnú pohodu

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov a  všetkých, ktorí sa chcú naučiť, ako myslieť od konca, ako byť výkonnejší a efektívnejší, ako hľadať  psychickú rovnováhu a chcú si osvojiť techniky na predchádzanie stresu a jeho priame zvládnutie.

 

Obsah kurzu:

 • V  čom spočíva psychická odolnosť
 • Čo zmeniť a  ovládnuť stres
 • Poháňače a dovoľovače mysle
 • Zlodeji času
 • Osobnostné typy a práca s časom
 • Rovnováha súkromného a pracovného času
 • Na čo zamerať svoju pozornosť a pracovať na psychickej odolnosti
 • Techniky zvládania stresu
 • Relaxačné techniky

AKO KOMUNIKOVAŤ EFEKTÍVNE

 

Zámerom kurzu  je sprostredkovať praktické  informácie o tom, ako komunikovať tak, aby vo vzťahu nastalo porozumenie

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete identifikovať  úskalia  komunikácie
 • viete aplikovať komunikačné zručnosti vo vzťahoch
 • dokážete  aktívne počúvať
 • zistíte, že nielen slovom komunikujte s partnerom
 • viete ako komunikovať nenásilne, aj keď situácia je náročná
 • poznáte  svoje rezervy a máte  plán k ich rozvoju   

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov,  a  všetkých, ktorí chcú zefektívniť  a riadiť svoje vzťahy v osobnom i pracovnom živote pomocou komunikácie.

 

Obsah kurzu:

 • Vnímanie – komunikácia – správanie
 • Chyby pri hodnotení druhých
 • Komunikačný proces
 • Význam prvého dojmu
 • Dve roviny komunikácie
 • Štyri aspekty jednej správy
 • Pozor na komunikačné šumy
 • Techniky aktívneho počúvania
 • Sila reči tela

OBCHODNÉ ZRUČNOSTI

 

Zámerom zážitkového tréningu je poskytnúť podmienky a priestor pre rozvoj praktických zručností potrebných pre odhad obchodného partnera v rozhovore a podľa toho voliť komunikačný, argumentačný a ovplyvňovací štýl.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete voliť komunikačný štýl vo vzťahu k typu klienta
 • viete aplikovať zručnosti vedenia štruktúrovaného obchodného rozhovoru
 • dokážete prezentovať produktu s dôrazom na úžitok pre klienta
 • dokážete odlíšiť úspešné obchodné rokovanie od neúspešného
 • viete ako si správne definovať obchodné ciele
 • poznať, ktoré zručnosti potrebujete rozvíjať, aby boli úspešnejší vo svojej pracovnej roli  

 

Kurz je vhodný pre obchodníkov, obchodných zástupcov, manažérov, riaditeľov, ktorí chcú byť úspešní  v predaji svojich produktov.

 

Obsah kurzu:

 • Typy obchodných partnerov
 • Príprava na obchodný rozhovor
 • Fázy obchodného rozhovoru
 • Ako analyzovať zákaznícke potreby
 • Prezentácia, ktorá rieši potreby klienta
 • Nácvik fáz obchodného rozhovoru a zručností potrebných v jednotlivých fázach
 • Vyjednávanie a ovplyvňovanie v obchodnom rozhovore
 • Stanovovanie cieľov podľa SMART
 • Manipulácia v obchodnom rozhovore a ako s ňou zaobchádzať
 • Námietky a argumentácia 

AKO VYJSŤ S NÁROČNÝM KLIENTOM A UDRŽAŤ HO

 

Zámerom workshopu  je osvojenie si zručností pre efektívnu komunikáciu s konfliktným či agresívnym klientom a ako túto  situáciu využiť.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete pracovať s vlastnými emóciami
 • viete identifikovať nespokojnosť klienta
 • viete ako predísť konfliktu
 • dokážete viesť rozhovor takým spôsobom, aby ste zákazníka nestratili
 • dokážete aplikovať  zručnosti konštruktívneho riešenia konfliktov

 

Kurz je vhodný pre  všetkých, ktorí sa dostávajú so svojimi zákazníkmi i do náročných situácií a chcú sa naučiť, ako ich efektívne ustáť.

 

Obsah kurzu:

 • Kedy je zákazník/klient nespokojný
 • Straty a nálezy v náročných situáciách  s klientom
 • Možnosti zvládania konfliktu v jednotlivých jeho fázach
 • Práca s vlastnými emóciami a emóciami klienta
 • Štýly riešenia konfliktov
 • Komunikácia a konflikty
 • Riešenie modelových situácií z vlastnej praxe

AKO RIADIŤ A VIESŤ OBCHODNÝ TÍM K ÚSPECHU

 

Cieľom workshopu je podporiť u účastníkov zručnosti, ktoré vedú k jednotlivca a celý tím k úspechu.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete využiť motivátory pre výkon jednotlivca
 • dokážete stanoviť motivujúce ciele
 • viete aplikovať zručnosti pre ovplyvňovanie potenciálu člena tímu
 • dokážete aplikovať zručnosti komunikácie tak, aby ste  podporovali spoluprácu členov tímu
 • dokážete viesť poradu s užitočným výsledkom

 

Kurz je vhodný pre manažérov, riaditeľov, majstrov  a  všetkých, ktorí vedú a riadia tím obchodníkov.

 

Obsah kurzu:

 • Motivátory a osobnostné typy
 • Charakteristiky správne definovaného cieľa
 • Koučovacie zručnosti  – cesta  k úspechu
 • Vedenie porady tímu obchodníkov

AKTÍVNY PREDAJ

 

Zámerom tréningu  je umožniť účastníkom zvýšiť ich schopnosť proaktívne  vstúpiť do cigarettes shops predaja a prijať vlastnú zodpovednosť za dosiahnutie stanovených cieľov firmy.

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • viete motivovať zákazníika ku kúpe
 • ste pripravený prijať vlastnú zodpovednosť za úspech  spoločnosti
 • viete aplikovať v praxi zručnosti, ktoré prispievajú k uspokojenie potrieb zákazníka a vyššej zákazníckej vernosti
 • dokážete aplikovať zručnosti pre zvládnutie náročných situácií
 • mať sformulovaný aspoň jeden vlastný rozvojový cieľ

 

Obsah kurzu:

 • Rozdiel medzi pasívnym, agresívnym a aktívnym predajom
 • Podstata aktívneho predaja
 • Čo potrebuje a oceňuje klient/zákazník
 • Podstata prozákazníckej orientácie
 • Kľúčové faktory úspechu
 • Ako tímová spolupráca ovplyvňuje predaj 
 • Zákaznícky reťazec
 • Ako a čím môže personál ovplyvniť  zákaznícku vernosť
 • Okamih pravdy
 • Dopad aktívneho predaja na zákazníka, predajňu, firmu
 • Ako komunikovať v náročných situáciách a nestratiť zákazníka

AKO KOMUNIKOVAŤ EFEKTÍVNE SO ZÁKAZNÍKOM

 

Zámerom kurzu  je sprostredkovať praktické  informácie o tom, ako komunikovať tak, aby ste naplnili potreby zákazníka a zároveň  komunikovali hodnoty svojej firmy

 

Užitočné prínosy po absolvovaní kurzu pre vás

 • dokážete identifikovať  potreby zákazníka/klienta
 • viete využiť vzťahovú inteligenciu k zákazníkovi
 • dokážete aplikovať komunikačné zručnosti vo vzťahoch, zručnosť aktívneho počúvania
 • rozumiete významu neverbálnej komunikácie a jej dôsledkom
 • rozumiete významu použitia rôznych druhov otázok
 • dokážete zvládnuť aj náročných zákazníkov
 • poznáte  svoje rezervy a máte  plán k ich rozvoju   

 

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí poskytujú svoje služby zákazníkom  a ich nástrojom je dennodenná komunikácia s ním.

 

Obsah kurzu:

 • Čo predchádza komunikácii
 • Typológia zákazníkov/klientov
 • Čo potrebuje zákazník/klient v rozhovore
 • Ako a čím môže personál ovplyvniť  zákaznícku vernosť
 • Ako počuť nevyjadrené potreby
 • Nekomunikujeme len slovom – sila reči tele v komunikácii
 • Ako komunikovať v náročných situáciách a nestratiť zákazníka
 • Firemné štandardy správania sa a ich význam pre zákaznícku vernosť